Ki képviselné a szlovákiai magyarságot a leghitelesebben?