Sitat Dagbladet 23. MAI 2019 KL. 21.59 i artikkel som omhandler saker der politi og retten har trodd på anklager om voldtekt tatt ut av løse lufta. Politiet sier: Politiets innstilling er å tro og stole på den som hevder å være fornærmet inntil det motsatte er bevist. Slik må det være, mener Kraby, til tross for at falske anklager kan få svært alvorlige konsekvenser for den anklagede og er en belastning for samfunnet. – I vårt arbeid er vi helt avhengig av publikums tillit. Da er det viktig for vår troverdighet at disse sakene følges opp med etterforskning – og eventuelt retteføring – mot den opprinnelige fornærmede.